O NÁS - LITTLE FAMILY Břeclav

1/3
NAŠE MOTTO
"Našim hlavním cílem jsou šťastné a spokojené děti, které myslí v souvislostech, jsou aktivní, kreativní a mají zdravé sebevědomí."
1 učitel na 8 dětí
Přijímáme děti od 18-ti měsíců
Moderní budova
Hračky
Vzdělávání
Pracovní tým

Kapacita je maximálně 24 dětí. Na jednoho pedagoga připadá 8 dětí. Pedagog se jim věnuje individuálně a s maximální pečlivostí, což umožňuje lepší adapci dítěte do kolektivu.

 

Jsme nová školka a proto převažuje kategorie dětí od 2 let a pro nás je to příležitost, vést je jako nový, ve všech směrech rozvíjející se kolektiv.

Náše školní vzdělávací metodika vychází ze vzdělávacího programu, který je závazný pro státem akreditované mateřské školy. Výukové metody jsou inovativní. Učíme děti myslet v souvislostech, učením formou prožitků.

 

Budova školky je nová a moderně vybavená. Interiér je laděn do přírodních tónů, podtržený akcentem pastelové barvy. Tato barevná propojenost, navozuje pocit příjemného prostředí. Hlavní místnost je vybavena nábytkem přizpůsobeným potřebám dětí, neohrožující jejich bezpečnost. Prostor je uspořádán do center aktivit, což jsou pracovní koutky, které umožňují hru i tvůrčí práci jednotlivcům i skupině dětí, další část místnosti slouží k relaxaci a odpočinku.

 

Hračky jsou klíčové pro rozvoj dětského mozku, řešení problémů, sociální interakce, řeči a fyzické aktivity, odpovídají vývojovému stádiu dítěte a zároveň podporují rozvoj nových schopností. Některé hračky jsou pořízeny cíleně dvakrát, děti se od sebe vzájemně učí, rychleji se rozvíjejí sociální vztahy.

U nás se vděláváme v souvislostech, využíváme moderní technologie, nebudeme zanedbávat ani mezilidský kontakt a pohyb. Zaměřujeme se na jógu pro děti, cílenou relaxaci. Angličtina je předkládána dětem přirozenou zábavnou formou, několikrát týdně v blocích.

Naše školka je koncipována pro maximální učení formou prožitků. Nejsme zaměření jedním směrem, ale nabízíme dětem pestrost, možnost si vše zažít a vyzkoušet.

 

Pracovní tým byl vybrán velmi pečlivě. Každá paní učitelka, má své přednosti, dovednosti, zkušenosti a jejich propojenost vede k utvoření uceleného, profesionálního kolektivu. Ten dává rodičům pocit jistoty, důvěry a dětem pocit lásky i zázemí.

 

Ukázka aktivit ve školce
 • Návštěva kina a kulturních akcí pro školky

 • Divadelní představení ve školce

 • Návštěva knihovny a pravidelné chvilky s četbou

 • Logopedická depistáž

 • Návštěvy záchranných složek

 • Návštěvy muzea

 • Návštěva lanového centra s programem pro nejmenší

Harmonogram dne

 • 6:45 – 8:30 příchod dětí, volná činnost, hry dle vlastního výběru

 • 8:30 – 8:50 dopolední svačinka

 • 8:50 – 9:00 společné posezení, přivítání dne

 • 9:00 – 10:00 vzdělávací aktivity 

 • 10:00 - 11:30 příprava, pobyt venku, vycházka 

 • 11:30 - 12:15 hygiena, oběd

 • 12:15 - 14:30 relaxace, odpočinek s pohádkou

 • 14: 30 - 14:50 svačinka

 • 14: 50 - 16:30 individuální práce dle potřeb a zájmu dítěte, hry