top of page

NÁŠ TÝM / Břeclav

Jana Snopková LITTLE FAMILY
JANA SNOPKOVÁ

Zakladatelka DS, manažerka provozu

"Profesní role zakladatelky a manažerky provozu DS LITTLE FAMILY mě nesmírně naplňuje a baví. Je to pro mě životní výzva, mohu tak zúročit své letité zkušenosti, vytvořit pro děti  nadstandartní zázemí s přívětivou rodinnou atmosférou. Mé přání je, aby naše DS nadchla, bavila a stala se vyhledávaná pro svoji kvalitu, profesionalitu a příjemné klima. Prioritou je, aby u nás byly děti šťastné a připravené na další etapu v životě.​"

Vzdělání:

Gymnázium s pedagogickým zaměřením

Střední pedagogická škola - nadstavbové studium

 

Semináře a kurzy:

Personální řízení škol a školských zařízení

Výchova - nevýchova, vzorce chování a vliv na dítě

Asertivní komunikační techniky

Systém péče o děti se speciálnimi vzdělávacími potřebami

Legislativa a tvorba vzdělávacího programu

 

Ocenění městem Břeclav v roce 2017 za úspěšnou a dlouholetou práci ve školství. 

Záliby:

Cestování, turistika, kolo, výtvarné umění, jóga

09.jpg
Bc. PETRA DŮBRAVOVÁ

Vedoucí pečující osoba

"To, co mě bezpodmínečně naplňuje, je upřímný dětský smích a jiskřičky v očích veselého dítěte. Každé dítě je mým učitelem, které mě učí trpělivosti, upřímnosti a pochopení. Velmi si vážím důvěry rodičů, že se mohu spolupodílet na výchově jejich ratolestí, která je v tomto období tak významná. Pracovat v dětské skupině pro mě není jen zaměstnání, ale i činnost, která mi dává v životě opravdový smysl a je mým koníčkem."

"Během studií jsem začala intenzivněji s hlídáním dětí v blízkém okolí a díky skvělým referencím jsem získala důvěru i v širším okolí, kde jsem postupně začala působit jako chůva v rodinách. Snažím se vždy maximálně porozumět potřebám svěřených dětí, ráda jim vytvářím příjemné a bezpečné prostředí."

Vzdělání:

Vysoká škola cestovního ruchu

 

Studium:

Předškolní pedagogika pro mateřské školy

Semináře a kurzy:

Profesionální chůva pro děti do zahájení školní docházky

Kurz první pomoci

Záliby:

Kulturní dění, gastronomie, historie, ekologie a zdravý životní styl, cestování, návštěva památek, lyžování, kinesiotaping, power joga

242348720_964457394286020_1180311078455917830_n.jpg
08.jpg
Michaela Ciprysová

Pečující osoba

„Jsem maminka dvou synů a k dětem mám velmi blízko. Práce s nimi mě baví a naplňuje. Po mateřské dovolené jsem se rozhodla nasměrovat svou profesní dráhu právě k nim. Cesta náhod mě přivedla do nově fungující DS Little Family Břeclav a stala jsem se tak součástí pracovního týmu. Přesvědčila jsem se zde, jakým potěšením může být upřímná dětská radost a spokojenost.“

"Již od dětství je mým největším koníčkem folklór, dodnes se mu aktivně věnuji. V průběhu času jsem objevila, jakým naplněním může být sdílení lásky k folklóru a tradicím s těmi nejmenšími. Každé dítě je jedinečné a potřebuje odlišný přístup. Písničky a tanečky však zaujmou všechny děti."

 

Vzdělání: 

Obor s přírodovědným zaměřením, několik let se pohybovala ve farmaceutické oblasti

V tomto období si zdokonalila komunikační dovednosti a obohatila se o poznatky z pediatrie.

 

Semináře a kurzy:

Profesionální chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

Kurz první pomoci

Psychologie pro praxi

Školení lektorů v metodice behaviorální terapie obezity

 

Záliby:  

Tanec, sport, kreativní tvoření, cestování, letité zkušenosti jako lektorka „minifolklorních” kroužků

11.jpg
Tereza Šlichtová

Pečující osoba

„Po ukončení studia mě delší dobu lákala práce s dětmi. Když se naskytla šance práce v DS, neváhala jsem. Děti mě učí trpělivosti, zodpovědnosti i vzájemnému porozumění. Dodávají mi pozitivní energii. Je to směr, kterým chci jít. Největší odměnou, je pro mě upřímná dětská radost.“

Vzdělání: 

Střední škola sociálních činností

 

Semináře a kurzy: 

Kurz chůvy pro děti v dětské skupině, 

Kurz první pomoci pro děti předškolního věku

 

Záliby: 

Scrapbooking, kreativní a tvořivé činnosti, lyžování, cestování

10.jpg
Eva Havlíková

Pečující osoba

„V posledních letech jsem se rozhodla změnit profesi. Již od útlého mládí jsem se věnovala dětem v kroužcích, které jsem vedla. Také jsem děti často hlídala. Snažila jsem se svůj potenciál zúročit jako asistent pedagoga a nyní jej uplatňuji v dětské skupině, kde jsem součástí týmu. Není pro mě nic kouzelnějšího, než dětský úsměv a jejich obětí. Upřímné dětské slovo dokáže zahřát mou duši, potěšit i rozesmát. Vychovala jsem dva syny, pečovala jsem o ně s láskou, kterou mi nyní vrací.“

Vzdělání:

Střední průmyslová železniční škola

 

Semináře a kurzy: 

Kurz chůvy pro děti v dětské skupině

Kurz asistenta pedagoga

Kurz první pomoci

Kurz asertivity

 

Zájmy:

Kolo, jízda na moto, ruční práce, zahradničení, sběr bylin, cestování, gastronomie, umění

bottom of page