top of page

NÁŠ TÝM / Břeclav

JANA SNOPKOVÁ

Zakladatelka DS, manažerka provozu

"Nová profesní role zakladatelky a manažerky provozu DS LITTLE FAMILY mě nesmírně naplňuje a baví. Je to pro mě životní výzva, mohu tak zúročit své letité zkušenosti, vytvořit pro děti  nadstandartní zázemí s přívětivou rodinnou atmosférou. Mé přání je, aby naše DS nadchla, bavila a stala se vyhledávaná pro svoji kvalitu, profesionalitu a příjemné klima. Prioritou je, aby u nás byly děti šťastné a připravené na další etapu v životě.​"

Vystudovala gymnázium s pedagogickým zaměřením, dále pokračovala nadstavbovým studiem na střední pedagogické škole, obor - vychovatelství. Po ukončení studií začala pracovat ve školství, kde působí do současnosti na pozici vedoucí vychovatelky školní družiny a učitelky výtvarné výchovy. Zkušenosti má i z volnočasového centra, kde několik let úspěšně působila jako lektorka výtvarných kroužků, keramiky, tvořivého bloků pro maminky s dětmi a také vedla ART výtvarné tábory.

 

Semináře: personální řízení škol a školských zařízení, zdravotník zotavovacích akcí, výchova - nevýchova (vzorce chování a vliv na dítě), asertivní komunikační techniky, systém péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami, prevence a řešení šikany, legislativa a tvorba školního vzdělávacího programu atd. V roce 2017 byla oceněna městem Břeclav za úspěšnou dlouholetou práci ve školství. 

 

Záliby: cestování, turistika, výtvarné umění,  jóga, bytový design

Bc. PETRA DŮBRAVOVÁ

Vedoucí pečující osoba

"To, co mě bezpodmínečně naplňuje, je upřímný dětský smích a jiskřičky v očích veselého dítěte. Každé dítě je mým učitelem, které mě tak učí nesmírné trpělivosti, upřímnosti a pochopení. Velmi si vážím důvěry rodičů, že se mohu spolupodílet na jejich výchově, která je v tomto období tak významná. Pracovat v dětské skupině pro mě není jen zaměstnání, ale i činnost, která mi dává v životě opravdový smysl a je mým koníčkem."

Vystudovala vysokou školu cestovního ruchu v Praze, i když původním plánem bylo studium na pedagogické škole. Jak sama říká, osud tomu chtěl asi jinak a děti si ji nakonec našly samy. Během studií začala intenzivněji s hlídáním dětí v blízkém okolí a díky skvělým referencím si získala důvěru i v širším okolí, kde postupně začala působit jako chůva v rodinách. Dokáže s dětmi navázat přátelský vztah, má k nim velmi laskavý a empatický přístup. Snaží se vždy maximálně porozumět potřebám svěřených dětí, s ohledem na jejich věk a momentální rozpoložení ráda jim vytváří příjemné a bezpečné prostředí se zábavným a poutavým programem.

Studium: Předškolní pedagogika pro mateřské školy

Kurzy: profesionální chůva pro děti do zahájení školní docházky, zdravotní kurz 

Zajímá se: o kulturní dění, gastronomii, historii, ekologii a zdravý životní styl

Záliby: cestování, návštěva památek, lyžování, kinesiotaping, power joga

7371E7F6-E68F-40FB-9640-410E3C0DFE5C.jpeg
Barbora Procházková

Pečující osoba

"Již od malička jsem věděla, že budu paní učitelkou. Byla to má vysněná práce, i dnes po letech, to beru jako životní poslání a koníčka zároveň. Je úžasné vidět děti růst, učit je a smát se s nimi. Jsem velmi vděčná, že jsem dostala příležitost a mohu se i současně podílet na jejich výchově a rozvoji osobnosti v DS Little Family."

Vystudovala Střední školu pedagogickou s humanitním zaměřením. Začal hlídat děti v předškolním věku, prošla praxí jako učitelka druhého stupně a vychovatelka ve školní družině. Působila pravidelně jako vedoucí na pobytových táborech. Se získanými zkušenostmi začala působit jako chůva batolat. Hlavně díky roli chůvy si uvědomila, že menší děti jsou to, co ji naplňuje a baví nejvíce. Rozhodla se tomu intenzivně věnovat.

Kurzy: profesionální chůva pro děti do zahájení školní docházky

Záliby: cestování, turistika, lyžování, volejbal, gastronomie, četba, tanec, výtvarné umění 

242348720_964457394286020_1180311078455917830_n.jpg
C3C4C7AD-FBBA-41B4-AD11-6ADA4C1432C3_edited.png
Pavlína Hlávková

Pečující osoba

"Život mi zásadně změnily mé dvě děti, naučily mě trpělivosti a vzájemně se respektovat. Těší mě lásku předávat všem dětem, pečovat o ně a všestranně je rozvíjet. Little Family Břeclav je to místo, kde se mi to daří a jsem za to velmi ráda."

Vystudovala střední školu v oboru hotelnictví a turismu. Je maminkou dvou dětí, právě ty ji určily jiný a správný směr. Změnily úhel pohledu na vše. Práce s dětmi ji začala natolik naplňovat, že se rozhodla doplnit si odborné vzdělání. Začala postupně hlídat děti ve svém okolí. 

Od roku 2021 začala pracovat jako chůva v DS Little Family Břeclav.

 

Kurzy: Profesionální chůva pro děti do zahájení školní docházky, Děti se speciálními potřebami

 

Záliby: jízda na kole, lyžování, zdravý životní styl, vaření

bottom of page