top of page

O NÁS /Břeclav

NAŠE MOTTO
"Našim hlavním cílem jsou šťastné a spokojené děti, které myslí v souvislostech, jsou aktivní, kreativní a mají zdravé sebevědomí."
1 pečující osoba na 6 dětí
Přijímáme děti od 2 let
Moderní budova
Hračky
Vzdělávání
Pracovní tým

Kapacita DS je maximálně 24 dětí. Na jednu pečující osobu připadá 6 dětí. Pečující osoba se dětem věnuje individuálně a s maximální pečlivostí, což umožňuje lepší adaptaci dítěte do kolektivu.

Jsme nová dětská skupina, a proto převažuje kategorie dětí od 2 do 4 let a pro nás je to příležitost, vést je jako nový, ve všech směrech rozvíjející se kolektiv.

Naše školní vzdělávací metodika vychází ze vzdělávacího programu, který je závazný pro státem akreditované mateřské školy. Výukové metody jsou inovativní. Učíme děti myslet v souvislostech, učením formou prožitků.

 

Budova dětské skupiny je nová a moderně vybavená. Interiér je laděn do přírodních tónů, podtržený akcentem pastelové barvy. Tato barevná propojenost, navozuje pocit příjemného prostředí. Hlavní vzdušná místnost, má dostatek denního světla, je vybavena nábytkem přizpůsobeným potřebám dětí, neohrožující jejich bezpečnost. K lepšímu komfortu byla pořízena klimatizace a čistička vzduchu. Prostor je rozdělen na dvě části, v 1. části děti stolují, tvoří, hrají stolní hry a 2. část je určena ke hrám, pohybovým aktivitám, ale také k relaxaci a odpočinku.

 

Hračky jsou klíčové pro rozvoj dětského mozku, řešení problémů, sociální interakce, řeči a fyzické aktivity, odpovídají vývojovému stádiu dítěte a zároveň podporují rozvoj nových schopností. Některé hračky jsou pořízeny cíleně dvakrát, děti se od sebe vzájemně učí, rychleji se rozvíjejí sociální vztahy.

U nás vzděláváme v souvislostech, využíváme moderní technologie, nebudeme zanedbávat ani mezilidský kontakt a pohyb. Zaměřujeme se na všestranný rozvoj. Angličtina je předkládána dětem přirozenou zábavnou formou, cílem je, aby postupně získaly k cizímu jazyku kladný vztah a chtěly jej dál poznávat.

 

Naše dětská skupina je koncipována pro maximální učení formou prožitků. Nejsme zaměření jedním směrem, ale nabízíme dětem pestrost, možnost si vše zažít a vyzkoušet.

 

194798944_524477602319790_1123152351946881389_n_edited.jpg
DSC08669_edited.jpg
Ukázka aktivit ve dětské skupině

- Návštěva kina a kulturních akcí pro školky

- Divadelní představení ve školce

- Pravidelné chvilky s četbou

- Logopedická depistáž

- Návštěvy záchranných složek

- Návštěva lanového centra s programem pro nejmenší

Harmonogram dne

6:45 - 8:30   příchod dětí, volná činnost, hry dle vlastního výběru

8:30 - 9:15   hygiena, dopolední svačinka

9:15 - 10:00 komun. kruh, přivítání dne, řízené činnosti, vzděl. aktivity

10:00 - 11:15 vycházka, pobyt venku, pohybové aktivity a dovednosti

11:15 - 12:00 hygiena, oběd, příprava na odpočinek

12:00 - 14:00 odpolední odpočinek, četba pohádek, zpívání ukolébavek

14:00 - 15:00 probouzení dětí, hygiena, odpolední svačinka

15:00 - 16:00 spontánní a zájmové hry dětí

bottom of page