top of page

O NÁS / Šumperk

NAŠE MOTTO
"Naším hlavním cílem jsou šťastné a spokojené děti, které myslí samostatně a v souvislostech, jsou aktivní, kreativní a mají zdravé sebevědomí."

1 pečující osoba na 6 dětí

Anglicky po celý den

Vzdělávání v souvislostech

Moderní vzdělávací pomůcky

Krásná zahrada

Přijímáme děti od 2 let

Současná kapacita DS  je 12 dětí. Na jednu pečující osobu tedy připadá pouze 6 dětí. Díky menšímu kolektivu se dětem můžeme věnovat daleko intenzivněji  i individuálně.

Pečující osoby tím také mají více času všímat si a rozpoznat, jaké děti jsou, co potřebují a co je baví. Každé dítě tak může jednoduše směřovat ke svým oblíbeným činnostem.

 

Jsme dvoujazyčnou DS, ve které se mluví česky a anglicky. Angličtina je používaným jazykem po celou dobu pobytu dětí společně s češtinou.

Angličtina je předkládána dětem přirozenou hravou formou. Díky celodenní komunikaci si dítě vytváří potřebnou slovní zásobu. Chceme dosáhnout toho, aby děti měly kladný vztah k angličtině a chtěly tento jazyk dál poznávat a učit se mu. 

 

V naší DS máme k dispozici nejmodernější technologie, ale nebudeme zanedbávat i mezilidský kontakt, pohyb a poznávání přírody. Máme k dispozici krásnou zahradu, kde budeme cvičit a rozvíjet pohybové dovednosti, ale i pěstovat bylinky a pozorovat přírodu. Samozřejmě máme naplánované výlety do přírody, za zábavou i kulturou. V naší DS budou vítány zajímavé návštěvy z různých oborů. Budeme si užívat každý společný den. Naše DS je koncipována pro maximální učení formou prožitku, nezaměřujeme se jedním směrem, ale chceme dětem nabídnout pestrost a hlavně možnost si vše vyzkoušet na vlastní kůži. Jen tak můžeme připravit Vaše dítě na pokračování vzdělání na základní škole.

 

Budova DS je nově zrekonstruovaná a moderně vybavená pro bezbariérový pohyb. Na prvním podlaží se kromě sociálního zázemí a kuchyně nachází velká denní místnost, prosvětlená velkými okny, určená pro hraní a vzdělávání dětí. Na patře se nachází místnost pro odpočinek, která slouží pouze k odpolednímu klidovému režimu dětí.

Denní místnost je vybavena moderními interaktivními vzdělávacími pomůckami - interaktivní tabule, keyboard, montessori pomůcky, systém LOGICO a dalšími zajímavými vzdělávacími potřebami.

Chceme, aby se děti učily znát přírodu, měly ji rády a chtěly ji chránit. Budeme se společně učit recyklovat, pěstovat bylinky a starat se o naši zahrádku.

Přírodní zahrada je nepostradatelnou součástí naší dětské skupiny. Slouží jako venkovní učebna. Zahrada je prostorná, nabízí nejrůznější zákoutí – vzrostlé ovocné stromy a keře, velké pískoviště, bunkr pod vstupem do dětské skupiny, hmyzí domečky, vyvýšené záhony a hmatový chodníček. Díky zastřešené venkovní učebně mají děti možnost trávit maximum času venku a to i za nepřízně počasí. Vztah k přírodě budeme v dětech budovat také častými procházkami do okolní přírody, ale i výlety například na biofarmu.

 

Těšíme se na všechny děti od věku 2 let. Všechny pečující osoby mají bohaté zkušenosti a péčí a výchovou dětí ve věku od 2 do 6 let.  Učíme děti myslet v souvislostech, učením formou prožitků, které si mohou vyzkoušet na vlastní kůži. Všechny aktivity s dětmi realizujeme v souladu s Plánem výchovy a péče. 

 

DSC_0687.jpg
DSC_3711.JPG
DSC_0685.jpg

Ukázka aktivit v naší dětské skupině

- Exkurze do Záchranné stanice živočichů

- Exkurze na biofarmu pana Strachoty

- Exkurze do ruční papírny ve Velkých Losinách

- Návštěvy divadla, kina a dětských muzikálů

- Pravidelné návštěvy knihovny a každodenní čtení dětem

- Návštěvy záchranných složek

- Návštěvy muzea

- Návštěvy solné jeskyně

- Výlety do lesního lanového parku

Harmonogram dne

6:45 – 8:30 příchod dětí, volná činnost, hry dle vlastního výběru

8:30 – 9:00 dopolední svačinka

9:00 – 10:00 společné přivítání v komunitním kruhu, vzdělávací aktivity 

10:00 - 11:30 příprava na pobyt venku (vycházka, zahrada, hřiště) 

11:30 - 12:15 hygiena, oběd

12:15 - 14:15 relaxace, odpočinek s pohádkou

14: 15 - 14:45 svačinka

14: 45 - 16:00 individuální práce dle potřeb a zájmu dítěte, hry, pobyt venku

bottom of page