TÝM - LITTLE FAMILY Břeclav

JANA SNOPKOVÁ

Realizátorka, manažerka provozu

"Nová profesní role realizátorky a manažerky provozu DS Little Family mě nesmírně naplňuje a baví. Je to pro mě životní výzva, mohu tak zúročit své letité zkušenosti, vytvořit pro děti  nadstandartní zázemí s přívětivou rodinnou atmosférou. Mé přání je, aby naše školka nadchla, bavila a stala se vyhledávaná pro svoji kvalitu, profesionalitu a příjemné klima. Prioritou je, aby u nás byly děti šťastné a připravené na další etapu v životě.​"

Vystudovala gymnázium s pedagogickým zaměřením, dále pokračovala nadstavbovým studiem na střední pedagogické škole, obor - vychovatelství. Po ukončení studií začala pracovat ve školství, kde působí do současnosti na pozici vedoucí vychovatelky školní družiny a učitelky výtvarné výchovy. Zkušenosti má i z volnočasového centra, kde několik let úspěšně působila jako lektorka výtvarných kroužků, keramiky, tvořivého bloků pro maminky s dětmi a také vedla ART výtvarné tábory.

 

Semináře: personální řízení škol a školských zařízení, zdravotník zotavovacích akcí, výchova - nevýchova (vzorce chování a vliv na dítě), asertivní komunikační techniky, systém péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami, prevence a řešení šikany, legislativa a tvorba školního vzdělávacího programu atd. V roce 2017 byla oceněna městem Břeclav za úspěšnou dlouholetou práci ve školství. 

 

Záliby: cestování, turistika, výtvarné umění,  jóga, bytový design

Mgr. JANA PAVLAČKOVÁ

Vedoucí učitelka

"Rok 2019 byl pro mne rokem plného změn a výzev. Jako jednu z nich považuji i práci v dětské skupině Little Family. Velmi se těším a věřím, že společně s pracovním týmem, vytvoříme dětem příjemné a podnětné prostředí s individuálním přístupem k jejich potřebám."

Vystudovala střední školu informačních technologií a sociální péče, dále střední pedagogickou školu se zaměřením na předškolní a mimoškolní pedagogiku a sociální pedagogiku na vysoké škole.

Již od základní školy věděla, že práce s dětmi bude její vysněné povolání. Při studiu na střední škole se angažovala ve volnočasových aktivitách pro děti a příměstských táborech. Problematika volného času dětí ji natolik zaujala, že se rozhodla pro studium sociální pedagogiky na vysoké škole. Během studií působila jako vychovatelka ve školní družině a také jako učitelka v mateřské škole. Zjistila, že práce ve školce ji velmi baví a dává jí smysl. Od roku 2017 působila úspěšně jako vedoucí učitelka v MŠ. 

 

Semináře: Specifikace práce s dvouletými dětmi v MŠ, Individualizace předškolního vzdělávání 

 

Záliby: tanec, zumba, kreativní tvoření, cestování, turistika

Bc. PETRA DUBRAVOVÁ

Chůva

"To, co mě bezpodmínečně naplňuje, je upřímný dětský smích a jiskřičky v očích veselého dítěte. Každé dítě je mým učitelem, které mě tak učí nesmírné trpělivosti, upřímnosti a pochopení. Velmi si vážím důvěry rodičů, že se mohu spolupodílet na jejich výchově, která je v tomto období tak významná. Pracovat v dětské skupině pro mě není jen zaměstnání, ale i činnost, která mi dává v životě opravdový smysl a je mým koníčkem."

Vystudovala vysokou školu cestovního ruchu v Praze, i když původním plánem bylo studium na pedagogické škole. Jak sama říká, osud tomu chtěl asi jinak a děti si ji nakonec našly samy. Během studií začala intenzivněji s hlídáním dětí v blízkém okolí a díky skvělým referencím si získala důvěru i v širším okolí, kde postupně začala působit jako chůva v rodinách. Dokáže s dětmi navázat přátelský vztah, má k nim velmi laskavý a empatický přístup. Snaží se vždy maximálně porozumět potřebám svěřených dětí, s ohledem na jejich věk a momentální rozpoložení ráda jim vytváří příjemné a bezpečné prostředí se zábavným a poutavým programem.

Dětem by ráda předala: hru na flétnu, základy jógy, angličtiny a němčiny.

 

Semináře: Absolvovala úspěšně kurz první pomoci dětem v Brně,  akreditovaný kurz chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky

Zajímá se: o kulturní dění, gastronomii, historii, ekologii a zdravý životní styl

Záliby: cestování, návštěva památek, lyžování, kinesiotaping, power joga

100104140_1407727346082011_3975048638253
Barbora Procházková

Chůva

"Již od malička jsem věděla, že chci být paní učitelkou. Byla to má vysněná práce i dnes po letech, to beru jako životní poslání a koníčka zároveň. Je úžasné vidět děti růst, učit je a smát se s nimi. Jsem velmi vděčná, že jsem dostala příležitost a mohu se i současně podílet na jejich výchově a rozvoji osobnosti v dětské skupině Little Family.“ 

Vystudovala jsem střední školu pedagogickou s humanitním zaměřením v Chrudimi.

S nástupem jsem začala hlídat děti v předškolním věku a prošla jsem praxí jako učitelka druhého stupně a vychovatelka ve školní družině. Působila jsem pravidelně jako vedoucí na pobytových táborech. Se získanými referencemi jsem začala působit jako chůva batolat. Hlavně díky roli chůvy jsem si uvědomila, že menší děti a mateřská škola je to, co mě naplňuje a baví nejvíc a čemu se chci intenzivně věnovat. 

Záliby: cestování, turistika, lyžování, volejbal, gastronomie, četba, tanec, výtvarné umění