top of page
iStock-1386736648.jpg

Naše filozofie

Na začátku stála touha vytvořit pro naše děti druhý domov - místo, kde se budou cítit milované, bezpečně a přijaté. Místo, kde mohou svobodně růst, učit se a objevovat svět. Tak vznikla první česko-anglická dětská skupina LITTLE FAMILY ("MALÁ RODINA") v Šumperku.

Jsme vděční za důvěru rodičů, kteří nám svěřují to nejcennější. Každý den tvoříme domov plný lásky, radosti a porozumění, kde se rodí krásné vzpomínky a celoživotní přátelství. V LITTLE FAMILY ctíme individualitu každého dítěte a přejeme si, aby se u nás všechny děti cítily přijaté a podporované.

Věříme, že láskyplná péče, stabilní prostředí a pozitivní vzory jsou základem šťastného dětství, které ovlivní celý budoucí život. Proto do naší práce vkládáme srdce a odhodlání být dětem tím nejlepším průvodcem.

 

LITTLE FAMILY je víc než síť dětských skupin - je to společenství spojené láskou k dětem a touhou dát jim to nejlepší. Společně tvoříme kouzelné místo, kde se rodí dětské sny, zní smích a každý den přináší nová dobrodružství a zázraky.

Anglicky po celý den

V našich DS  označených "Anglicky po celý den" komunikuje minimálně jedna pečující osoba s dětmi výhradně anglicky, ostatní používají angličtinu i češtinu. Tento přístup umožňuje dětem hravě a efektivně si osvojit cizí jazyk již od útlého věku. Výuka angličtiny je tak hodně intenzivní. 

Vzdělávání v souvislostech

Naše metody  vzdělávání vycházejí z rámcového vzdělávacího programu pro MŠ. Zaměřujeme se na inovativní přístup, rozvoj myšlení v souvislostech a učení prožitkem. Děti vedeme jako aktivní kolektiv s důrazem na jejich přirozenou zvídavost, kreativitu a spolupráci.

Individuální přístup

Kapacita našich dětských skupin je 12 a 24 dětí. Jedna pečující osoba má na starost 6 až 8 dětí, což umožňuje individuální přístup, který je klíčový pro jejich adaptaci a rozvoj. Ctíme jedinečnost každého dítěte s úctou a porozuměním.​

Jedlá biozahrada

Zahrady jsou součástí našich DS. Děti se učí recyklovat, pěstovat bylinky a ovoce, které využijeme pro přípravu zdravých  svačin. Zahrady jsou vybaveny hracími prvky. Vztah k přírodě prohlubujeme procházkami do okolí, při kterých ji učíme děti chránit.

Anglicky hrou

V dětských skupinách označených "Anglicky hrou" je angličtina přirozenou součástí programu. Děti si hravou formou osvojují slovní zásobu a budují pozitivní vztah k jazyku. Pečující osoby komunikují převážně česky, ale při aktivitách cíleně zapojují anglické prvky a fráze. 

Kvalifikovaný tým

Naše pečující osoby disponují vzděláním a znalostmi pro poskytování kvalitní péče. V každé DS je min. jedna osoba vystudovaná či studující předškolní pedagogiku. Klademe důraz na profesionalitu a spolehlivost všech našich zaměstnanců.

Prvky Montessori

V hracím prostoru našich DS naleznete Montessori hračky, které rozvíjí dětský mozek, schopnost řešit problémy, sociální dovednosti, řeč a fyzické aktivity. Jsou přizpůsobené vývojovému stádiu dětí. Montessori přístup podporuje samostatnost, zvídavost a radost z učení.

Svačiny si děláme sami

Zdraví a vyvážená strava jsou pro nás prioritou. Zatímco obědy zajišťujeme externím dodavatelem, svačinky s láskou připravujeme sami z pečlivě vybraných, kvalitních surovin. Dbáme na to, aby děti dostávaly to nejlepší pro jejich zdravý růst a vývoj.

Zakladatelé sítě DS

iStock-1386736648.jpg
SNOPEK -15616_final.jpg

Alexandra Klusák Snopková, zakladatelka sítě DS LITTLE FAMILY

Mým přáním bylo vytvořit pro mé děti místo, kde se budou cítit bezpečně, i když tam  s nimi nebudu. Místo plné radosti, hravého učení a dětského smíchu, kam se děti budou rády vracet. Naplňuje mě radostí, že můj splněný sen můžeme zprostředkovat i dalším rodičům a dětem, kteří sdílejí hodnoty a filozofii našich dětských skupin.
bottom of page