O NÁS - LITTLE FAMILY Šumperk

1/5
NAŠE MOTTO
"Naším hlavním cílem jsou šťastné a spokojené děti, které myslí samostatně a v souvislostech, jsou aktivní, kreativní a mají zdravé sebevědomí."
1 učitel na 6 dětí
Anglicky po celý den
Vzdělávání v souvislostech
Moderní vzdělávací pomůcky
Krásná zahrada
Přijímáme děti od 2 let

Současná kapacita školky je 12 dětí. Na jednoho pedagoga tedy připadá pouze 6 dětí. Díky menšímu kolektivu se dětem můžeme věnovat daleko intenzivněji v rámci kolektivu i individuálně.

Paní učitelky tím také mají více času všímat si a rozpoznat, jaké děti jsou, co potřebují a co je baví. Každé dítě i jeho rodiče tak mohou jednoduše směřovat ke svým oblíbeným činnostem.

 

Jsme dvoujazyčnou školkou, ve které se mluví česky a anglicky. Angličtina je používaným jazykem po celou dobu pobytu dětí ve školce společně s češtinou.

Angličtina je předkládána dětem přirozenou hravou formou. Díky celodenní komunikaci si dítě vytváří širokou slovní zásobu, jazykovou pohotovost a orientaci v anglickém jazyce. Chceme dosáhnout toho, aby dítě bez zábran a ostychu zvládlo komunikovat v anglickém jazyce s jiným anglicky mluvícím člověkem na úrovni, jaké je schopno dosáhnout, aby se nebálo zeptat, zopakovat správný výraz, hlavně aby mělo zájem tento jazyk dál poznávat a učit se mu.

 

V naší školce máme k dispozici nejmodernější technologie, ale nebudeme zanedbávat i mezilidský kontakt, pohyb a poznávání přírody. Máme k dispozici krásnou zahradu, kde budeme cvičit a rozvíjet pohybové dovednosti, ale i pěstovat bylinky a pozorovat přírodu. Samozřejmě máme naplánované výlety do přírody, za zábavou i kulturou. Ve školce budou vítány zajímavé návštěvy z různých oborů. Budeme si užívat každý společný den. Naše školka je koncipována pro maximální učení formou prožitku, nezaměřujeme se jedním směrem, ale chceme dětem nabídnout pestrost a hlavně možnost si vše vyzkoušet na vlastní kůži. Jen tak můžeme připravit Vaše dítě na pokračování vzdělání na základní škole.

 

Budova školky je nově zrekonstruovaná a moderně vybavená pro bezbariérový pohyb. Na prvním podlaží se kromě sociálního zázemí a kuchyně nachází velká denní místnost, prosvětlená velkými okny, určená pro hraní a vzdělávání dětí. Na patře se nachází místnost pro odpočinek, která slouží pouze k odpolednímu klidovému režimu dětí.

Denní místnost je vybavena moderními interaktivními vzdělávacími pomůckami - interaktivní tabule, keyboard, montessori pomůcky, systém LOGICO a dalšími zajímavými vzdělávacími potřebami.

Chceme, aby se děti učily znát přírodu, měly ji rády a chtěly ji chránit. Budeme se společně učit recyklovat, pěstovat bylinky a starat se o naši zahrádku.

Přírodní zahrada je nepostradatelnou součástí naší školky. Slouží jako venkovní učebna. Zahrada je prostorná, nabízí nejrůznější zákoutí – vzrostlé ovocné stromy a keře, velké pískoviště, bunkr pod vstupem do školky, hmyzí domečky, vyvýšené záhony a hmatový chodníček. Díky zastřešené venkovní učebně mají děti možnost trávit maximum času venku a to i za nepřízně počasí. Vztah k přírodě budeme v dětech budovat také častými procházkami do okolní přírody, ale i výlety na hory nebo na spřátelenou biofarmu.

 

Těšíme se na všechny děti od věku 2 let. Přijímáme i děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Obě paní učitelky mají zkušenosti ze sociálně náročnější výukou a péčí a budova školky je bezbariérová.

Náše školní vzdělávací  metodika vychází ze vzdělávacího programu, který je závazný pro státem akreditované mateřské školy. Naše výukové metody jsou inovativní. Učíme děti myslet v souvislostech, učením formou prožitků, které si mohou vyzkoušet na vlastní kůži.

 

Ukázka aktivit ve školce
 • Exkurze do Záchranné stanice živočichů

 • Exkurze na přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé stráně

 • Exkurze na biofarmu pana Strachoty

 • Exkurze do ruční papírny ve Velkých Losinách

 • Návštěvy divadla a divadelná představení ve školce

 • Pravidelné návštěvy knihovny a každodenní čtění dětem

 • Návštěvy záchranných složek

 • Návštěvy muzea

 • Pravidelná logopedická depistáž atd.

Harmonogram dne

 • 6:45 – 8:30 příchod dětí, volná činnost, hry dle vlastního výběru

 • 8:30 – 8:50 dopolední svačinka

 • 8:50 – 9:00 společné posezení, přivítání dne

 • 9:00 – 10:00 vzdělávací aktivity 

 • 10:00 - 11:30 příprava, pobyt venku, vycházka 

 • 11:30 - 12:15 hygiena, oběd

 • 12:15 - 14:30 relaxace, odpočinek s pohádkou

 • 14: 30 - 14:50 svačinka

 • 14: 50 - 16:30 individuální práce dle potřeb a zájmu dítěte, hry