top of page

O NÁS / Hodonín

NAŠE MOTTO
"Našim hlavním cílem jsou šťastné a spokojené děti, které myslí v souvislostech, jsou aktivní, kreativní a mají zdravé sebevědomí."
1 pečující osoba na 6 dětí
Přijímáme děti od 2 let
Prostory / interiér
Hračky / Montessori pomůcky
Vzdělávání
Bio zahrada / pobyt venku

Kapacita DS je maximálně 24 dětí. Na jednu pečující osobu připadá 6 dětí. Pečující osoba se dětem věnuje individuálně a s maximální pečlivostí, což umožňuje lepší adaptaci dítěte do kolektivu.

Jsme nová dětská skupina, a proto převažuje kategorie dětí od 2 do 4 let. Je to pro nás příležitost, vést je jako nový, ve všech směrech rozvíjející se kolektiv.

Naše školní vzdělávací metodika vychází ze vzdělávacího programu, který je závazný pro státem akreditované mateřské školy. Výukové metody jsou inovativní. Učíme děti myslet v souvislostech, učením formou prožitků.

 

Objekt dětské skupiny je nově a moderně zrekonstruovaná. Interiér byl zařízení s pomocí architekta - působí vzdušným a odlehčeným dojmem, jako celek je laděn do skandinávského stylu. Převažují přírodní tóny i materiál, vše podtržené akcentem pastelových barev. Tato barevná propojenost, navozuje pocit příjemného a uklidňujícího prostředí. Prostor je opticky rozdělen na dvě části jedna část je hrací - zde jsou umístěny hračky, hrací stoly či stolky pro tvoření a druhá část je klidová pro odpočinek a odpolední spánek dětí. 

Hračky jsou klíčové pro rozvoj dětského mozku, řešení problémů, sociální interakce, řeči a fyzické aktivity, odpovídají vývojovému stádiu dítěte a zároveň podporují rozvoj nových schopností. V hracímu prostoru dominují Montessori hračky. Klíčovým pojmem metody Montessori je "připravené prostředí" ve kterém si děti samostatně vybírají ze škály přitažlivých Montessori pomůcek, materiálu a hraček. Pomůcky, prostředí a organizace práce jsou nastavené tak, aby umožňovaly dětem prožívat hluboké uspokojení z toho, co udělají. 

Naše dětská skupina je koncipována pro maximální učení formou prožitků. Nejsme zaměření jedním směrem, ale nabízíme dětem pestrost, možnost si vše zažít a vyzkoušet, máme začleněnou Montessori metodu. Upřednostňujeme všestranný rozvoj a vzdělávání v souvislostech. Angličtina je předkládána dětem přirozenou zábavnou formou, cílem je, aby postupně získaly k cizímu jazyku kladný vztah a chtěly jej dál poznávat.

 

Přírodní zahrada, která se aktuálně buduje, bude nepostradatelnou součástí naší dětské skupiny. Cílem je, aby se děti učily znát přírodu, měly ji rády a chtěly ji chránit. Budeme se společně učit recyklovat, pěstovat bylinky či drobné ovoce (které budeme používat při výrobě zdravých svačinek pro děti) a starat se o naši zahrádku. Nebudou chybět hrací prvky a pískoviště.

Vztah k přírodě budeme v dětech budovat také častými procházkami do okolní přírody. 

IMG_8138_edited.jpg
Ukázka aktivit ve dětské skupině

- Návštěva kina a kulturních akcí pro školky

- Divadelní představení ve školce

- Pravidelné chvilky s četbou

- Návštěvy ZOO

- Návštěvy záchranných složek

- Návštěva lanového centra s programem pro nejmenší

Harmonogram dne

6:45 - 8:30   příchod dětí, volná činnost, hry dle vlastního výběru

8:30 - 9:15   hygiena, dopolední svačinka

9:15 - 10:00 komun. kruh, přivítání dne, řízené činnosti, vzděl. aktivity

10:00 - 11:00 vycházka, pobyt venku, pohybové aktivity a dovednosti

11:00 - 12:15 hygiena, oběd, příprava na odpočinek

12:15 - 14:00 odpolední odpočinek, četba pohádek, zpívání ukolébavek

14:00 - 15:00 probouzení dětí, hygiena, odpolední svačinka

15:00 - 16:00 spontánní a zájmové hry dětí

bottom of page