top of page

Projekt EU / Hodonín II

Projekt Vybudování a provoz dětské skupiny pro veřejnost v Hodoníně (r.č. CZ.03.01.02/00/23_049/0001627) v rámci, kterého vznikla dětská skupina LITTLE FAMILY Hodonín II je spolufinancován Evropskou unií.

V rámci projektu bylo podpořeno vybudování a provoz dětské skupiny s kapacitou 24 dětí, jenž je provozována na ulici Masarykovo nám. 121/21, Hodonín. 

 

Jejím provozem pomáháme rodičům malých dětí se zapojením na trh práce.

Cílová skupina:

Cílovou skupinou projektu jsou rodiče s dětmi předškolního věku, včetně osob, které mají děti předškolního věku svěřeny ve své péči (např. pěstouni). 

Cílovou skupinou jsou především ženy pečující o děti ohrožené na trhu práce, a to z důvodů týkajících se jejich mateřských a rodinných povinností, ale také muži v obdobné situaci jako ženy s malými dětmi.

Etapa budování: 1.4.2023 – 31.1.2024

Etapa provozu: od 1.2.2024

 

Na vybudování a provoz dětské skupiny je poskytnuta finanční podpora EU z Operačního programu Zaměstnanost plus.

EU-FINANCOVÁNO Barevné.png
bottom of page