top of page
LITTLE FAMILY Břeclav.png

Značka kvality LITTLE FAMILY Břeclav

K naší velké radosti jsme zvládli splnit všechny podmínky auditu a získali jsme na dobu 2 let Certifikát značky kvality a s ním i logo – značka kvality dětské skupiny.

 

Značku kvality se nám podařilo získat jako 1. dětské skupině v Břeclavi a 15-té dětské skupině v Jihomoravském kraji.

 

Jsme velmi hrdí na to, že služba, kterou dětem poskytujeme, splňuje i přísná kritéria auditní komise složené z odborníků MPSV.

Audit značky kvality

Již při vzniku naší dětské skupiny jsme se zavázali, že našim hlavním cílem jsou šťastné a spokojené děti, které myslí samostatně a v souvislostech, jsou aktivní, kreativní a mají zdravé sebevědomí.

 

Abychom zjistili, že se náš slib daří úspěšně naplňovat, přihlásili jsme se dobrovolně k absolvování Auditu značky kvality.

 

Značka kvality je od roku 2020 udělována Ministerstvem práce a sociálních věcí dětským skupinám, které plní nejen povinnosti dané zákony a vyhláškami, ale navíc posilují kvalitu péče rozvíjením činností v řadě dalších oblastí nad legislativní rámec.

 

Pro získání tohoto ocenění musí dětská skupina úspěšně projít Auditem značky kvality, který provádí výhradně auditní tým MPSV. Značka kvality udělená poskytovateli, který úspěšně absolvuje Audit značky kvality, reprezentuje kvalitní DS.

Audit prověřil naši dětskou skupinu ze všech stránek, od kvality práce pečujících osob, připravenost a kvalitu programu pro děti, sociální klima DS i rozvoj dětí, připravenost na krizové a nečekané situace, bezpečnost dětí, po adaptační proces i profesní rozvoj pečujících osob. Součástí auditu byl rozhovor s pečujícími osobami i rodiči a analýza dokumentů. 

 

Hodnocené oblasti: 

- Filozofie dětské skupiny 

- Plán výchovy a péče a jeho naplňování 

- Pečující osoby 

- Provoz dětské skupiny 

- Adaptační období 

- Bezpečnost a hygiena 

- Genderový a environmentální aspekt 

 

Ocenění získané pro naši dětskou skupinu znamená, že všechna práce i energie, kterou do fungování dětské skupiny všichni vkládáme, má smysl. Jsme hrdí na to, že pomáháme dětem při jejich životním startu a vytváříme jim příjemné rodinné prostředí. 

 

Hodnocení týmu Ministerstva práce a sociálních věcí je pro nás závazkem a motivací k dalšímu zkvalitňování služeb v péči o děti v naší dětské skupině.

bottom of page